Anh em xài Galaxy S10, S10+ thấy thế nào? Tốt dở ra sao?

Anh em xài Galaxy S10, S10+ thấy thế nào? Tốt dở ra sao?

Mời bạn sử dụng Galaxy S10, S10 + để chia sẻ kinh nghiệm của bạn để những người bạn khác đang dự định mua có thể tham khảo. Nếu bạn có một bức ảnh từ S10, sau đó tải nó lên bài viết này để bất kỳ ai quan tâm đến máy ảnh có thể kiểm tra nó. Cám ơn anh.

Tôi đầu tiên: Galaxy S10 rất đẹp, nó giống như một bước đột phá của Samsung trong thiết kế điện thoại trong những năm gần đây, khác với cách Samsung tạo ra S8 hoặc S9. Một điểm nữa tôi khá ấn tượng là camera rất đẹp và nhanh, tôi thích lấy nét …

Làm thế nào để bạn sử dụng Galaxy S10, S10 +? Làm thế nào tốt?