Bồi thẩm đoàn liên bang kết án những kẻ tạo ra phần mềm độc hại chiếm đoạt 400.000 máy tính

Bồi thẩm đoàn liên bang kết án những kẻ tạo ra phần mềm độc hại chiếm đoạt 400.000 máy tính


Hai người đàn ông Rumani đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vì sử dụng phần mềm độc hại để đánh cắp 400.000 máy tính để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, tham gia mật mã, và tham gia trực tuyến gian lận đấu giá, trong số một số tội phạm khác.
Bồi thẩm đoàn liên bang kết án những người tạo ra phần mềm độc hại chiếm quyền điều khiển 400.000 máy tính xuất hiện đầu tiên trên Xu hướng số.