Cảnh báo của Trưởng phòng hình sự Đăk Nông | Tin tức

Cảnh báo của Trưởng phòng hình sự Đăk Nông | Tin tức

Vào ngày 26 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Tỉnh ủy Đăk Nông cho biết, cơ quan này đã tiến hành một cuộc họp để xem xét và thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên.
Theo đó, Ban kỹ thuật của Tỉnh ủy Đăk Nông đã nhất trí thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hải Đình, Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển Đăk Nông.
Ông Định bị đánh giá là thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành đơn vị để Quỹ có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả; Vi phạm trong hoạt động cho vay dẫn đến nợ xấu ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của đơn vị, có khả năng gây mất vốn nhà nước.
Ủy ban kỹ thuật của Tỉnh ủy Đăk Nông cũng đồng ý kỷ luật đối với ông Lương Đức Dương, đảng viên, thẩm phán, Tòa án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông.
Lý do là ông Dương được phân công chủ trì phiên tòa và các thành viên của hội đồng xét xử, nhưng chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đã không tuân thủ các quy định trong việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, quyết định hình phạt tù và án treo đối với một số bị cáo.
Đồng thời, xử lý kỷ luật bằng cách khiển trách ông Lê Quốc Hương, đảng viên, thẩm phán, phó chánh án tỉnh Đăk Nông.
Theo Tỉnh ủy Đăk Nông, khi được phân công chủ trì phiên xét xử phúc thẩm, ông Hương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện không đúng án treo và quyết định sai luật hình sự đối với bị cáo.