Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng sử dụng chai nước bằng nhựa và ống hút nhựa

Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng sử dụng chai nước bằng nhựa và ống hút nhựa

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Ảnh: MGTheo Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây, trường có nhiều hoạt động tuyên truyền để bảo vệ môi trường, nhưng kết quả đánh giá cho thấy các hoạt động trung bình hàng năm của trường sử dụng nước đóng chai như các sự kiện , các cuộc họp định kỳ, lớp học … thải ra môi trường 124.920 chai nhựa. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường – cho biết, để bảo vệ môi trường, nhà trường quyết định không sử dụng chai nhựa, ống hút nhựa, các vật dụng dùng một lần như cốc, đĩa và thìa để sử dụng một lần. nhựa trong tất cả các cuộc họp tại trường từ ngày 5-5-2019. Nhà trường khuyến khích sinh viên, giảng viên và nhân viên mang theo chai nước uống của riêng họ hoặc sử dụng nước trà được phục vụ bởi văn phòng hành chính. Từ ngày 15 tháng 5, tất cả các lớp học ngừng phục vụ nước uống đóng chai nhựa cho giáo viên. Giáo viên sử dụng chai nước cá nhân hoặc bình do nhà trường cấp để lấy nước uống tại phòng giáo viên hoặc giảng đường. Để thực hiện hiệu quả quy định này, trường đã cung cấp nhiều lần sử dụng chai nước uống cho tất cả các quan chức, nhân viên và giảng viên của trường từ ngày 5-5. Nhà trường cũng chỉ đạo chính quyền điều hành cuộc khảo sát nước bể lớn để phục vụ các quan chức trong phòng họp trước ngày 15 tháng 5. Phòng Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, học sinh, sinh viên thực hiện hiệu quả, chương trình bảo vệ môi trường thiết thực và bền vững.