Đất Việt Đông Anh & # 039; nóng & # 039; Thời Nội Hà Nội trong khu vực I

Đất Việt Đông Anh & # 039; nóng & # 039; Thời Nội Hà Nội trong khu vực I

Báo chí của Batdongsan.com.vn cho đến, trong năm I / 2019, Đông Anh là của Nhật Bản Giá trị của chúng tôi Trong trọng, khu vực nóng bỏng là săn đuổi sau đó Thiết bị của chúng tôi có thể sử dụng 20-60 m2 và 60-90 m2. Trong khi, chỉ, khi bạn thích, bạn có thể thấy Trên nền tảng của chúng tôi, trong 5 năm, đất Đông Anh 61%. Quá mức với nhau Từ tính I / 2014 tối giản I / 2017, đất Đông Anh Văn tính trung bình 10 triệu lên 12 triệu đồng với m2. Trọng khi hết hạn với I / 2017 đối với I / 2019, giá trị từ tính trung bình 12 triệu lên 16 triệu đồng với m2. Trong ba tháng cuối năm, sau Đông Anh, Nam Hà, Nam Từ, Trung, Văn Theo, chúng tôi có thể sử dụng một cách tốt nhất là 4%, 7% và 6%. Nguyễn Hà