loading...

Đùa Như Thật – Tập 4 Vòng 3 | Mia trở thành kẻ phá game, Duy Khương mới là người Đùa

Đùa Như Thật – Tập 4 Vòng 3 | Mia trở thành kẻ phá game, Duy Khương mới là người Đùa
Theo dõi BinhMinhMedia:

► Đăng ký để biết thêm: //yeah1.net/binhminhmedia
► Facebook: //www.facebook.com/BanNhacViet/
► Youtube: //www.youtube.com/channel/UCNKwDDavHiVitrNbg1hY22Q

Tập 4 Sự thật tham dự: Don Nguyen, Duy Khương, Nguyễn Huy, Mia, Lương Gia Huy, Thúy Anh, Đỗ Phúc, Lê Bửu Đà.

#DuaNhuThat #BinhMinhMedia

– – – – – – – – – –
© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Truyền thông Bình Minh
© Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Truyền thông Bình Minh
Đừng Reup

Đùa Như Thật – Tập 4 Vòng 3 | Mia trở thành kẻ phá game, Duy Khương mới là người Đùa