Giọng ải giọng ai 3| Tập 8: Ngẩn ngơ với màn song ca "chất phát ngất" của Kay Trần – Huỳnh Tú

Giọng ải giọng ai 3| Tập 8: Ngẩn ngơ với màn song ca "chất phát ngất" của Kay Trần – Huỳnh Túgiongaigiongaimua3 #truonggiang #tranthanh Giọng ải giọng ai mùa 3 tập 8 với sự xuất hiện của Hương Giang, Kay Trần, MisThy, PewPew mang đến cho hai …