[Hỏi] Khách sạn và nhà trọ Vietsovpetro Vũng Tàu

Vào cuối tháng 6 này, tôi đã luyện tập dầu khí ở Vietsovpetro Vũng Tàu (tôi không biết tôi có loại công ty hay công ty nào). Tôi thấy trên bản đồ, có 2 khu vực khá gần nhau.
Nếu có bất kỳ người dân địa phương nào trong khu vực này, xin hỏi tôi, có khách sạn nổi tiếng nào khoảng 3-4 triệu đồng / tháng không. trộn với giặt và sấy các hoạt động hàng ngày … người nghèo gửi từ Asus ASUS_X00TDA với vozFApp