khiển trách cựu Bí thư Huyện ủy bổ nhiệm các sĩ quan không đúng quy định

khiển trách cựu Bí thư Huyện ủy bổ nhiệm các sĩ quan không đúng quy định

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Duy Xuyên nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Văn Khương có những thiếu sót, vi phạm trong lãnh đạo và thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, chưa được nghiên cứu đầy đủ. văn bản hướng dẫn đầy đủ của cấp trên, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước …
Ngoài ra, nguyên Bí thư Đảng ủy Duy Xuyên thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các cơ quan tư vấn, dẫn đến việc đánh giá, nhận xét, chuyển nhượng, chuyển giao, bổ nhiệm và giới. Để đề cử ứng cử viên trong một số trường hợp không theo quy định.
C