loading...

Lạnh -43,5 độ, nước đóng băng ngay khi chảy từ vòi ở Trung Quốc

mà không bắt nó ngủ. Hỏi khi nào cá ngủ, khi nào nhắm mắt? (Hùng) Mỗi ​​năm có gần 80.000 giấy xử lý, nhận khoảng 200.000 và gửi 25.000 tài liệu điện tử, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền in. Biến đổi khí hậu khiến mọi người phải vật lộn để giữ ấm và mát mẻ. Lạnh -43,5 độ, nước đóng băng ngay khi chảy từ vòi ở Trung Quốc