loading...

Nam A Bank đẩy mạnh xử lý nợ xấu

Đến tháng 9 năm 2018, thông qua thu hồi nợ xấu, tổng mệnh giá trái phiếu VAMC là 7%, tài sản đạt 66.447 tỷ đồng, tiền gửi tăng 12.135 tỷ đồng. Các chuyên gia trong "Shark Tank" của ABC khuyên mỗi người nên có ít nhất hai thẻ tín dụng. Giao hàng miễn phí vào tuần đầu tiên của tháng 11 và tháng 12 và giảm giá 50% cho các tuần còn lại. Vào đầu tháng 11, Eximbank đã tổ chức ngày hiến máu với hàng trăm nhân viên tại trụ sở chính và các chi nhánh. Những người chiến thắng đã được đưa ra chính sách ưu đãi trong môi trường. Cơ hội thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển hơn.