Năm câu đố IQ đo lường suy nghĩ của bạn

Năm câu đố IQ đo lường suy nghĩ của bạn

Câu 1: Cho 10 cây, trồng những cây này thành 5 đường thẳng sao cho mỗi dòng có 4 cây? >> Xem câu trả lời Câu 2: Tìm số thích hợp để điền vào dấu hỏi? >> Xem câu trả lời Câu 3: Với gợi ý được đưa ra trong hình bên dưới, vui lòng nhập số thích hợp vào dấu hỏi? >> Xem câu trả lời Câu 4: Tìm quy tắc để nhập số thích hợp vào dấu hỏi? >> Xem câu trả lời Câu 5: Tìm số thích hợp để điền vào dấu hỏi? >> Xem câu trả lời