loading...

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: SỤP ĐỔ| Trailer chính thức | Dự kiến khởi chiếu 27.07.2018

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: SỤP ĐỔ| Trailer chính thức | Dự kiến khởi chiếu 27.07.2018
Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Wes Bentley và Frederick Schmidt đóng trong NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THỊ: SÚP ĐỔ
Expected project 27.07.2018
Facebook: www.facebook.com/ParamountVietnam/

The last enemy kẻ thù must be return to hunting to you. Entries With Unsupported: Sụp đổ với Ethan Hunt (Tom Cruise) and IMF group of anh (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) cùng với đồng minh (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) trong một cuộc đua với thời gian sau when failed. Henry Cavill, Angela Bassett và Vanessa Kirby cũng sẽ tham gia vào dàn diễn viên khủng bố với nhà làm phim Christopher McQuarrie trở lại với bộ phim.

NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: SỤP ĐỔ| Trailer chính thức | Dự kiến khởi chiếu 27.07.2018