loading...

Những cách nói thay thế 'I'm hungry'

Khi cảm thấy đói cồn cào không thể chịu được, bạn có thể nói “I’m starving!”.  Câu “A leopard can’t change his spots”, nghĩa đen “Một con báo không thể thay đổi các đốm của nó”, ám chỉ bản chất khó … “My father is 180 centimeters …”. Từ còn thiếu là “tall” hay “high”? Duy nhất đề Toán có một câu hỏi liên quan đến lớp 10; các môn khác kiến thức lớp 11 chiếm không quá 10%.Nằm trong tốp tỉnh thành có diện tích lớn nhất cả nước, địa phương này có tới 27 đơn vị hành chính cấp huyện. Chuyên gia Michael chia sẻ chi tiết các bước cần chuẩn bị cho một bộ hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ.