loading...

Những cách nói thay thế 'I'm tired'

Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể dùng câu “I’m tired out” hoặc “I’m worn out”. Câu “A leopard can’t change his spots”, nghĩa đen “Một con báo không thể thay đổi các đốm của nó”, ám chỉ bản chất khó … “My father is 180 centimeters …”. Từ còn thiếu là “tall” hay “high”? Duy nhất đề Toán có một câu hỏi liên quan đến lớp 10; các môn khác kiến thức lớp 11 chiếm không quá 10%.Tỉnh rộng nhất cả nước nằm ở Bắc Trung Bộ với 83% diện tích là núi. Tỉnh nhỏ nhất nằm ở Bắc Bộ, nổi tiếng với nhiều đình chùa.   Chuyên gia Michael chia sẻ chi tiết các bước cần chuẩn bị cho một bộ hồ sơ ứng tuyển vào những trường đại học danh giá nhất nước Mỹ.