Ông. Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ông. Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Sáng ngày 16 tháng 4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Tỉnh ủy lần thứ 15 (nhiệm kỳ X), được Thủ tướng ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Anh Xuân trao cho Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Thay mặt Tỉnh ủy An Giang, ông Ngô Hồng Yên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Vụ trưởng Vụ Nội vụ tỉnh An Giang công bố Quyết định số 397 / QĐ-TOT, ngày 11 tháng 4 năm 2019, của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng phân công quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên ban thường vụ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Phó chủ tịch An Ủy ban nhân dân tỉnh Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Quyết định số 397, ông Nguyễn Thanh Bình sẽ được giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong giai đoạn 2016-2021 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch An. Ủy ban nhân dân tỉnh Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định đã xác định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh ngày 4 tháng 11 năm 1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), bằng tiến sĩ. Ông từng là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm khoa Sư phạm, Đại học An Giang; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang; Bí thư Đảng ủy Tân Châu (An Giang); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy An Giang đã công bố và trao Quyết định số 1132 / QĐNS / TW của Ban Chấp hành Trung ương bổ nhiệm Ủy viên Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Quyết định số 1132, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, là ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy An Giang trong giai đoạn 2015-2020.
PV
Theo đời sống kinh tế / AnGiang