loading...

Phim Ma Học Đường Cô Gái Đến Từ Bên Kia | Tập 14 |K.O,Emma,Quỳnh Trang,Thông Nguyễn,Hoài Bảo,Uyển Ân

Phim Ma Học Đường Cô Gái Đến Từ Bên Kia | Tập 14 |K.O,Emma,Quỳnh Trang,Thông Nguyễn,Hoài Bảo,Uyển Ân
Phim Cô gái học đường từ phía Kia | Tập 14 | K.O, Emma, ​​Quỳnh Trang, Thong Nguyen, Hoài Bảo, Uyên An
#cgdtbk # tap14
Cô gái đến từ phía Kia là câu chuyện về số phận định mệnh của cá nhân sinh viên Đặng Quân và Cô gái đến từ phía bên kia: Ngọc Linh. Số phận này là nguồn gốc của nhiều câu chuyện hài hước và những rắc rối phức tạp giữa Ngọc Linh, Đặng Quân và các bạn cùng lớp: Tiểu Quyên-Lê Tân, Thái Hảo – Thiên Thanh.
—————————
HÌNH THỨC FACEBOOK
DANG QUAN – K.O (UNI5) – //www.facebook.com/sonso.uni5
Ngọc Linh – Quỳnh Trang – //www.facebook.com/ngoctuoi.tran.90
Mặt trận – tham vọng – //www.facebook.com/nhhbao3108
KHẨN CẤP – EMMA (LIME) – //www.facebook.com/tp.nkhanh
THAI HAI – THUY NGUYỄN – //www.facebook.com/Ocemix.15
THIÊN THANH – UY Liverpool AN – //www.facebook.com/annie.huynh.9210
– XE ANH ĐUC – //www.facebook.com/taanhduc
KÔ HOÀA – CAU LÊ NHU – //www.facebook.com/nslenhu
—————————
GIÁM ĐỐC – LINH LAN
NỘI DUNG SÁNG TẠO – KHÁM PHÁ
BIEN KYCH – HUYỀN LÊ
—————————
TIKTOK | TEN REN
VỊ TRÍ HPORT TRỢ – TRƯỜNG CAO CẤP NGOC VIEN ĐÔNG
—————————
Cả nhà bấm vào đây goo.gl/WUALKi để đăng ký phát hành nhà mới
—————————
© Bản quyền POPS Âm nhạc.
© Bản quyền thuộc về POPS Music Đừng Reup

Phim Ma Học Đường Cô Gái Đến Từ Bên Kia | Tập 14 |K.O,Emma,Quỳnh Trang,Thông Nguyễn,Hoài Bảo,Uyển Ân