Sẽ có nhiều cơ chế để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Sẽ có nhiều cơ chế để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng để thực hiện Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã diễn ra gần đây, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết. , mục tiêu của thanh toán là thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán dưới 10%; Đến cuối năm 2025, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán dưới 8%. Theo ông Dũng, dự kiến ​​trong tương lai, tất cả các giao dịch thanh toán sẽ chỉ được thực hiện trên một điện thoại di động. . Để thực hiện các giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa các mục tiêu trên, năm 2018, lĩnh vực thanh toán đã trải qua một năm thú vị và nhiều thách thức, lĩnh vực này đã được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và kiểm soát. làm thế nào để chủ động và quyết đoán lấy dịch vụ làm khách hàng làm trọng tâm, áp dụng mạnh mẽ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như một yếu tố quyết định. , Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cải thiện khung pháp lý, cơ chế và chính sách để phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt theo thông lệ quốc tế và đáp ứng các yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của mọi người. ; Triển khai hiệu quả Dự án phát triển kinh doanh tại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 và Dự án thúc đẩy thanh toán ngân hàng cho việc thu phí dịch vụ công cộng; Xây dựng, cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng thanh toán quốc gia làm nền tảng để kết nối với các ngân hàng và tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm và dịch vụ thanh toán mới. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tăng cường thanh toán thẻ thông qua các thiết bị điểm bán hàng (POS); áp dụng các công nghệ hiện đại và phương thức thanh toán như mã phản hồi nhanh (mã QR), thông tin thẻ mã hóa (Token hóa), thanh toán di động, thanh toán không tiếp xúc (không tiếp xúc) … Triển khai các mô hình thanh toán ở nông thôn, vùng sâu và vùng sâu vùng xa gắn liền với Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện ở Việt Nam và thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ; Giám sát hệ thống thanh toán để đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả; Tăng cường an ninh và an toàn trong thanh toán điện tử; Quảng bá thông tin và tuyên truyền về xúc tiến kinh doanh và giáo dục tài chính …
Phương Thảo
Theo nhịp kinh tế