Thanh Duy, Tronie, Đại Nhân, Kim Tử Long… đã từng chơi trò chơi thắt chặt tình bạn này

Thanh Duy, Tronie, Đại Nhân, Kim Tử Long… đã từng chơi trò chơi thắt chặt tình bạn nàythienduongamthuc #kingoffood #truonggiang #tronie #kimtulong #dainhan #thanhduy #sam — Thiên Đường Ẩm Thực – “Ăn không chỉ no, ăn còn lo cho sức …