loading...

The Brain That Wouldn’t Die (1962)

The Brain That Wouldn’t Die (1962)
Một bác sĩ thử nghiệm kỹ thuật cấy ghép giữ cho người bạn gái của mình sống sót khi cô ấy bị chặt đầu trong một tai nạn xe hơi, sau đó đi săn tìm một cơ thể mới.

The Brain That Wouldn’t Die (1962)