loading...

THE MONKEY LOVE | 猴駙馬 | Kung Fu Arts | Carter Wong | 黃家達 | Kung Fu Movie | English | 武侠电影 | 武道映画

THE MONKEY LOVE | 猴駙馬 | Kung Fu Arts | Carter Wong | 黃家達 | Kung Fu Movie | English | 武侠电影 | 武道映画
Người đàn ông tay phải của hoàng đế đóng khung vị hôn phu của công chúa, vua Chi, người đã trốn trong mười năm, thề sẽ trả thù. Trong khi đó, công chúa đã kết hôn với con khỉ của vua Chi.
—————-
Diễn viên:
Carter Wong – Vua Chi
Hát Chen – Pai Yeh Hu
Chi-Min Chin

THE MONKEY LOVE | 猴駙馬 | Kung Fu Arts | Carter Wong | 黃家達 | Kung Fu Movie | English | 武侠电影 | 武道映画