Tiếu lâm nhạc hội | Teaser tập 13: Lan & Điệp hoảng loạn thú tội khi sắp bị "xử lý"

Tiếu lâm nhạc hội | Teaser tập 13: Lan & Điệp hoảng loạn thú tội khi sắp bị "xử lý"tieulamnhachoi #tieulamnhachoitap13 #hai2019 Tiếu lâm nhạc hội tập 13 là sự xuất hiện của các nhóm hài trẻ: Ngẫu Hứng, Kịch Nắng và Son với chủ đề Kinh.