loading...

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên – Thực tập đợt 1 (2018-2019)

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên – Thực tập đợt 1 (2018-2019)
* Chuyến tham quan vé N05-K48 25 ngày đêm của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tại huyện Chiêm Hóa qua điện thoại: v)
* Ai tò mò, hãy cho tôi xem k tiếp theo để xem và cảm nhận chuyến đi thực hành nhé nhé !!! (nhớ phụ cho video tiếp theo)
#Link Đóng góp: //playerduo.com/cutoan

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên – Thực tập đợt 1 (2018-2019)