📺 Cảm ơn các bạn đã xem video của Ghast
  ───────────────────────────────────────────────
  ➜ 🚩 Bạn đã nhấn đăng ký chưa? nếu không, hãy nhấn nó vì nó miễn phí
  ➜ 💻 Nhạc của TheFatRat: https://www.youtube.com/watch?v=B7xai5u_tnk
  ───────────────────────────────────────────────
  ⭐Mod channel: https://bitly.com.vn/hg30bd
  ⭐Uncle Ghast: https://www.facebook.com/ghastboygamer/
  ⭐Ghast’s Group: https://www.facebook.com/groups/ghastboy
  ⭐ Facebook của tôi: https://www.facebook.com/ghastboymcgamer2001/
  🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@ghastboy2001?lang=vi
  📮Gmail: vncaft1@gmail.com
  ───────────────────────────────────────────────
  🔫 Cách trở thành Fan cuồng
  🎯 Mục tiêu đầu tiên: nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh ✔
  🎯 Mục tiêu thứ hai: thích video và chia sẻ video khi bạn xem xong ✔
  🎯 Mục tiêu thứ ba: comment #fanghast để mình được thư giãn ✔
  ───────────────────────────────────────────────
  #GhastboyMC #Minecraft #Ghast

  Bạn đang xem THỬ THÁCH SINH TỒN MINECRAFT 1.19 | TẬP 7 | XÂY HỒ NUÔI ẾCH !! tại https://tonghopshare.com